vrijdag 27 april 2012

Nieuwe aanwinsten Museum de Bommelzolder

Met een aantal nieuwe aanwinsten is deze maanden het museum weer eens verrijkt:

1. Uitgeverij Ton Paauw schonk het museum een nieuw bord dat op de gevel is bevestigd. Op het bord zien we heer Bommel en Tom Poes met op de achtergrond slot Bommelstein. Uitgeverij heeft enkele belangrijke boeken over Toonder het licht doen zien, o.a. het Bommellexicon. De laatste uitgave is de ‘Bommelparade’, een boek met alle personages uit de Bommelsaga. Binnenkort verschijnt er een geheel herziene en uitgebreide herdruk van het Bommelcitatenboek.

2. Een zeefdruk met een zelfportret van Toonder, gezeten onder een boom, achter hem Hocus Pas, voor hem heer Bommel en Tom Poes en op de achtergrond slot Bommelstein. Deze zeefdruk is te verkrijgen bij uitgeverij Ton Paauw in Bilthoven.

3. Uitgeverij Panda schonk het museum een zeefdruk met een originele handtekening van Marten Toonder. Deze afbeelding is gebruikt als poster voor de Toondertentoonstelling in kasteel Groeneveld. De zeefdruk is in een beperkte oplage vervaardigd. Inlichting: Uitgeverij Panda, Den Haag.

Beide uitgevers willen wij hartelijk danken voor hun schenking.

4. Een origineel schilderijtje van Toonder waarop Tom Poes en heer Bommel zijn afgebeeld met vissersgerei. De afbeelding moet gemaakt zijn in 1942/43 in Amsterdam en was eigendom van een dochter van buren en vrienden van Toonder.

5. Ook is aangekocht de complete serie van acht setjes met zes ansichtkaarten, eerste druk uit 1942/43, onbeschreven en met originele hoesjes (uitg. De Muinck & Co).

Daardoor kunnen de kaarten die al in het museum hingen, (soms met een origineel hoesje, soms met een kopie) ter verkoop worden aangeboden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten