woensdag 6 maart 2013

Jaarverslag 2012 van de Stichting Museum De Bommelzolder

2012 is een gedenkwaardig jaar voor de liefhebbers van het werk van Marten Toonder, immers in 1912 werd hij geboren. Honderd jaar Toonder is dan ook uitgebreid gevierd en de medewerkers van De Bommelzolder hebben aan het succes van deze viering een niet te onderschatten bijdrage geleverd. Dat mag gezegd worden.

Hoewel het bezoekersaantal ongeveer gelijk is gebleven, heeft het museum dit jaar een veel groter bereik gehad door de activiteiten die er buiten het museum plaatsvonden.

Er werden veel powerpoint-presentaties gegeven en tentoonstellingen ingericht. Kortom wie nu nog niet weet dat er een museum over het werk van Marten Toonder bestaat en nog geen kennis heeft gemaakt met de vruchtbare arbeid die vanuit De Bommelzolder plaatsvindt, moet toch serieus onderhanden genomen worden over een gebrek aan algemene ontwikkeling.


Samenwerking
Wij danken alle instanties die ons dit jaar goed gezind zijn geweest en met wie wij zo plezierig hebben samengewerkt.
Graag willen wij bij name noemen het Nederlands Stripmuseum in Groningen, het Letterkundig Museum in Den Haag, Museum Meermanno Westreenianum in Den Haag, Kasteel Doorwerth, uitgeverij Ton Paauw te Bilthoven, uitgeverij Panda en NIBBI te Den Haag, de MTVC en de Toonder Compagnie te Amsterdam en, niet te vergeten, B & W van de gemeente Zoeterwoude.

Activiteiten
Het aantal activiteiten was, door het Toonderjaar, aanzienlijk groter dan de afgelopen jaren. Deze eenmalige eruptie van acties was, hoewel uiterst plezant, soms toch wat veel voor het vermogen van het beperkte aantal bestuursleden van de Bommelzolder.
Hier een opsomming:
3/1                  Inrichten tentoonstelling Rotterdam
8/1                  Voorstelling Houten Nieuwe IJstijd
15/1                Opening tentoonstelling in Brandweermuseum Wassenaar
17/1                Bijeenkomst actie Bommelwijn (mislukt)
20/1                Pim in Hilversum bij Radio Nostalgia
21/1                Première Nieuwe IJstijd (Luxor Rotterdam)
23/1                Lezing Pim Gouda
25/1                Tel. interview via SBS6 (uitzending in Australië)
15/2                Lezing Pim Moerkapelle
18/2                Bezoek BZ groep 14 p
25/2                Bezoek BZ groep 10p
27/2                Lezing Pim Boskoop
28/2                Voorbespreking in Kasteel Doorwerth
6/3                  2e voorbespreking in Kasteel Doorwerth
9/3                  Kraam inrichten voor Stripdagen Gorinchem
10/3                Stripdagen Gorinchem
11/3                Stripdagen Gorinchem (12 u lezing Pim)
14/3                Bespreking Pim, Milou, Matla en Maartje de Haan in Museum Meermanno
21/3                Lezing Pim Benthuizen
26/3                Bezoek + opnames Boeddhistische Omroep
11/4                Groep BZ 20 p
13/4                Vergadering Meermanno t.b.v tentoonstelling Phiny Dick
14+15/4          Museumweekend
18/4                Lezing Pim Wychen
19/4                Lezing Pim Zoetermeer
21/4                Feestelijke Onthulling van het Bommelbord aan de Brug
24/4                Opening tentoonstelling Stripmuseum Groningen (toespraak Pim)
25/4                Vergadering Toonder Compagnie Amsterdam
29/4                Presentatie boek J.W. de Vries, EYE Amsterdam ( Jan en Nadia)
2/5                  Heer van Stand-verkiezing in De la Mar theater in Amsterdam
4/5                  Tentoonstelling Sassenheim brengen
6/5                  Tentoonstelling Louwman inrichten
9/5                  2x groep bezoek BZ (12p en 20p)
14/5                Tel. interview Radio 1
20/5                Opening Phiny Dick tentoonstelling
24/5                Inrichten tentoonstelling Kasteel Doorwerth
26 t/m 28/5    Kasteel Doorwerth: Tentoonstelling, beurs, lezingen (3x Pim, 1x           
                        Jenno Witsen), kinderactiviteiten, toneel
9/6                  2x bezoek groep BZ (2x 7p)
20/6                Bezoek aan Bommeltentoonstelling Brussel met Hans en Irene
1/7                  Boekenmarkt  Deventer
5/7                  Bezoek groep BZ 12 p
14/7                Bezoek groep BZ 7 p
20/7                Bezoek aan Warffum over Toonder Sr.
5/8                  Boekenmarkt Deventer
14/8                Bezoek BZ groep Kijkduin 14p
15/8                Bezoek groep BZ 15p
22/8                Bezoek groep BZ 8 p
3/9                  Spullen brengen voor loterij Brandweermuseum Wassenaar
8/9                  BZ staat met kraam op boekenmarkt Rotterdam
9/9                  Eindbijeenkomst Brandweermuseum Wassenaar
14/9                Presentatie Boek Phiny Dick + lezing Pim
2/10                Bespreking Letterkundig Museum over afsluiting Toonderjaar 27 januari
                        Presentatie boek Klaas Driebergen in Amsterdam
11/10              Presentatie biografie Wim Hazeu + citatenboek Pim
14/10              Lezing Pim Voorburg
16/10              Ophalen spullen Meermanno
18/10              Bezoek groep Thera Coppens aan BZ 30 p
20/10              lezing Pim Den Haag
21/10              Vergadering bestuur Bommelzolder
24/10              Inrichten tentoonstelling Bieb Voorschoten
31/10              Lezing Pim Haarlem
2/11                Bezoek groep Bodegraven
7/11                Bezoek groep Thera Coppens aan BZ 30p
8/11                lezing Pim Bieb Heiloo
15/11              Lezing Pim Leimuiden
21/11              Lezing Pim Berkel
26/11              Inrichten tentoonstelling Neerrijnen (Stroomhuis)
30/11              Opening tentoonstelling Neerrijnen + lezing Pim

Twee activiteiten
mogen wel apart worden genoemd:
-          Op 21 april vond de officiële onthulling plaats van het naambord van de Olivier B. Bommelbrug, naast het museum, door Milou Toonder en burgemeester Liesbeth Bloemen.  Een prachtige dag, een beetje kil, maar met warme harten van mensen die het museum steunen. Zo is de naam van Toonder voorgoed gevestigd in Zoeterwoude en zal die tot in lengte van dagen blijven bestaan.
-          Van 26 – 28 mei werd in kasteel Doorwerth een Toonderweekend gehouden, vol met activiteiten: op de binnenplaats, onder stralend weer werd op 26 mei een drukbezochte Bommelbeurs gehouden, georganiseerd door de MTVC. Er werden powerpoint-presentaties gegeven door Jenno Witsen en Pim Oosterheert. Er was een kindervoorstelling, waarin Joost en heer Bommel een rol speelden. Het restaurant was Bommeliaans ingericht en in het kasteel was een tentoonstelling ingericht in alle zalen  met de daarbij behorende activiteiten.
Veel dank zijn wij verschuldigd aan de directie, medewerkers en vrijwilligers van het kasteel. Zo’n manifestatie smaakt naar meer. Wie weet?
Pim stelde een boekje samen over deze tentoonstelling.

Nieuwe boeken
In dit Toonderjaar is een stroom aan nieuwe boeken over Toonder uitgegeven, zoveel zelfs dat wij ons afvragen of het niet wat teveel van het goede was. De kwaliteit was dan ook zeer uiteenlopend. Bovendien kan men zich afvragen of alle uitgaven de bedoeling hebben gehad het culturele erfgoed van Toonder te verspreiden of dat hier en daar een graantje viel mee te pikken nu de publiciteit rond Toonder zo groot was.
Schrijver dezes moet echter enige terughoudendheid betrachten omdat hij zelf ook een boek over Toonders werk het licht deed zien.
In het jaarverslag van 2011 werd aangekondigd dat er in dit verslag een lijst van alle uitgaven in 2012 zou worden opgenomen. Deze belofte wordt niet ingelost omdat er zoveel uitgaven zijn geweest dat wij geen totaaloverzicht hebben van alles wat er op de markt is gebracht, maar een opsomming van enkele belangrijke boeken mag hier toch genoemd worden:

-          Wim Hazeu,                                       Marten Toonder, biografie; Amsterdam 2012
-          Jan-Willem de Vries,                          De Toonder Animatiefilms; Den Bosch 2012                          
-          Klaas Driebergen,                              Bommel en Bijbel, Soesterberg 2012
-          Klaas Driebergen (samensteller),      Marten Toonder, een dubbel denkraam;
                                                           Amsterdam 2012
-          Eiso Toonder,                                                   Portret van Phiny Dick; Zwolle 2012
-          Pim Oosterheert,                                 Zeg nu zelf; Bilthoven 2012

Ongetwijfeld is er nog meer aan kwaliteitsuitgaven te vinden. Op de site www.toonderjaar.nl is een volledige lijst te bewonderen.

Nieuwe aanwinsten
Ook dit jaar kon het museum zich verheugen in nieuwe bommelaria, gedeeltelijk
aangekocht, maar soms ook gekregen. Hier een opsomming:

-          Een echte leren ‘Bommelfauteuil’
-          Tom Poes vertellingen in het Zweeds
-          Miezelientje in het Engels: Meowina and Princes Rose-Marie
-          Poster met de Bommelpostzegels, uitgegeven door de PTT
-          Bommeldisplay, bestemd als standaard voor de boekwinkels
-          Vijf ingebonden jaargangen van ‘Ons Vrije Nederland’, met Bommelstrip
-          Complete herdruk van de Olle Kapoenverhalen van Phiny Dick
-          Facsimile-uitgave van de Tom Poes weekbladen
-          Complete sets van de De Muinck ansichtkaarten (8 series van 6 kaarten) uit 1942/43 in nieuwstaat met originele hoesjes (SV 27-34)
-          Originele tekening van MT in kleur van heer Bommel en Tom Poes uit 1942/43
-          Bommelpuzzels die dit jaar zijn uitgegeven
-          Deel herdruk Panda verhalen (uitgeverij Panda)
-          Deel herdruk Koning Hollewijn (uitgeverij Panda)
-          Zeefdruk met afbeelding Marten Toonder, tekenend onder boom
-          Bommelprent: rustieke tekening op geschept papier met originele handtekening  MT
-          Nieuwe boekuitgaven in het Toonderjaar
-          Voortzetting van de serie Bommelverhalen van de Bezige Bij (nu 24 delen)

Nieuw bestuurslid
Op de bestuursvergadering van 21 oktober 2012 hadden wij het genoegen een nieuw bestuurslid te benoemen: Nadia Gevers Leuven-Lachinsky. Nadia beheert al jaren het archief van het museum. Zij registreert, catalogiseert en ordent alle nieuw ingekomen artikelen. Zeker dit Toonderjaar is de stroom aan publicaties overstelpend en is de taak van Nadia van groot nut.

Financiën
Het financieel jaarverslag is ook dit jaar weer verzorgd door Marian Oosterheert. Het bijhouden van de penningenstroom is een taai werk. Bovendien doet Marian de ledenadministratie, zodat wij kunnen vaststellen dat zij in stilte veel goed doet.

Digitalisering Bommelteksten
Paul Verhaak heeft, nadat hij zijn boek ‘De Bommelparade’ had geschreven, de megaklus op zich genomen om alle teksten van de Bommelsaga te digitaliseren, op zo’n wijze dat  vindplaatsen van alle woorden te traceren zijn. Voor Bommelvorsers is dit een grote vereenvoudiging en tijdsbesparing van hun arbeid.

Zo ziet u maar weer hoeveel arbeid er door het bestuur van de Bommelzolder wordt verricht om het werk van Toonder voor iedereen toegankelijk te maken.

De website
Edwin Oosterheert verzorgde de website www.bommelzolder.nl . Alle nieuwtjes werden door hem geplaatst. Regelmatig krijgen wij complimenten over de verzorging van de site.

De Bommelzolder op twitter
Een heer van stand gaat het moderne leven niet uit de weg, Integendeel. Hij treedt het tegemoet met een machtige zwaai van zijn reusachtige denkraam en zijn verfrissende wind neemt daarbij oude vormen en gedachten bij de neus.
Theo Poot verzorgt de twitter. Kwettert u toch gezellig mee!  Zie www.bommelzolder.nl

Donateurs en begunstigers.
Museum de Bommelzolder verheugt zich in de bijdragen en steun van 320 donateurs. Het aantal is weer gestegen. Daar zijn wij heel blij mee, want de kosten worden hoger, vooral de portokosten hakken er aardig in, maar ook onderhoud en energiekosten. De minimum-bijdrage houden wij op € 10,--, maar gelukkig zijn er veel donateurs die meer overmaken. Allen die ons het afgelopen jaar hebben gesteund: hartelijk dank.

Fijne Trillingen
Ook dit jaar zagen twee aflevering van ‘Fijne Trillingen’ het licht. Natuurlijk werd er veel aandacht besteed aan het Toonderjaar, maar ook werden er artikelen  geplaatst waarin het werk van Toonder onder de loep is genomen.
Ook dit jaar is ons blad gratis gedrukt door RICOH, en ook nu danken wij de heer Ates van harte dat hij dit mogelijk heeft gemaakt.

De toekomst
Wat de toekomst van Museum de Bommelzolder betreft gaan we ervan uit dat we de komende jaren nog actief door kunnen gaan. Besprekingen over een eventuele overname van de collectie door een ander museum zijn op dit moment niet aan de orde. Wel is er oriënterend overleg over samenwerking, o.a. met het Museum van het Boek Meermanno Westreenianum te Den Haag en met het Nederlands Instituut voor het Beeldverhaal en Boekillustratie, ook te Den Haag. Plannen over een Toonderhuis staan dus op een laag pitje, maar zoals het er nu naar uitziet, wil het voltallige bestuur van de Bommelzolder graag nog jaren doorgaan.

Tenslotte
Het was een fantastisch Toonderjaar. Nuchterheid noopt ons echter te accepteren dat de belangstelling voor het werk van Toonder zal afnemen. Heeft alle publiciteit en de veelheid van uitgaven misschien geleid tot overkill?
Een belangrijker vraag is: hebben de activiteiten in dit Toonderjaar ook geleid tot een nieuw publiek dat het werk van Toonder heeft ontdekt? Wij hebben daar onze twijfels over. Wij hadden zo graag gezien dat de publiciteit veel meer gericht zou zijn op jongeren, zodat ook die generaties Toonder zouden ontdekken. Die constatering is teleurstellend, maar moet toch worden genoemd. Het oeuvre van Toonder is van een zo grote kwaliteit dat het de moeite waard is jongere generaties ermee in aanraking te brengen. Het gaat om cultureel erfgoed en dat mag niet verloren gaan na een Toonderjaar waarin soms superzaken boven oprechte bewondering voor Toonders werk gingen.
Laten we proberen wegen te vinden om de komende periode nieuwe lezers van de Bommelsaga te vinden, die het enthousiasme van de oudere generatie willen overnemen.

Pim Oosterheert, namens het bestuur

Geen opmerkingen:

Een reactie posten